Contidos

portada

  • A auga no Universo
  • Evolución da hidrosfera dende as súas orixes á actualidade
  • A auga na historia das civilizacións
  • A sociedade sedenta do cambio climático
  • Impactos ambientais nas augas continentais
  • Riscos sobre as augas continentais na sociedade do cambio climático
  • Impactos antropoxénicos sobre o océano costeiro
  • Riscos sobre as augas oceánicas na sociedade do cambio climático
  • A depuración da auga na sociedade do cambio climático: o exemplo da depuración con macrofitas
  • Análise da calidade da auga