Programa

  VENRES 6 DE MAIO
16:30 a 17:00 Recepción e entrega de documentación
17:00 a 17:45

Presentación da unidade 3 de Climántica “Auga e cambio climático”. Francisco Sóñora Luna. Coautor do terceiro libro didáctico de Climántica e director do proxecto.

17:45 a 19:00

Conferencia – coloquio “Da liña de neve á sociedade do cambio climático: unha visión xeolóxica da hidrosfera dende a súa orixe ata a actualidade”. Francisco Anguita Virella. Coautor do terceiro libro de Climántica “Auga e cambio climático”

19:00 a 19:15

Pausa

19:15 a 20:30

Conferencia - coloquio “Impactos e riscos nas augas continentais contemporáneas”. Francisco Díaz-Fierros. Catedrático de Edafoloxía. Universidade de Santiago de Compostela

20:30 a 21:30

Comunicación-coloquio “Iniciativas lúdicas para a comunicación sobre a auga”. Antón Concheiro. Xerente de Pista Catro.

  SÁBADO 7 DE MAIO
9:00 a 10:15

Conferencia - coloquio “Impactos antropoxénicos sobre os océanos costeiros” Antonio Bode. Investigador do IEO no Centro Oceanográfico da Coruña

10:15 a 11:30

Conferencia-coloquio Riscos nas augas oceánicas. Urbano Fra. Profesor titular do departamento de Enxeñería Agroforestal. Universidade de Santiago de Compostela

11:30 a 11:45

Pausa

11:45 a 13:00

Conferencia - coloquio “Depuración de augas na sociedade do cambio climático: o potencial das macrofitas”. Representante do proxecto Macrofitas

13:00 a 14:30

Mesa redonda “Actividades prácticas no laboratorio e no entorno relativas a auga e ao cambio climático”.

  1. Prácticas sobre o medio litoral. Luisa Martínez Lorenzo. Unidade de Cultura Científica - IIM de Vigo CSIC
  2. Prácticas para o análise da calidade da auga no proxecto Ríos. Virginia Rodríguez Álvarez. Representante do Proxecto Ríos
  3. Prácticas de laboratorio sobre auga e cambio climático no proxecto Climántica. Mercedes Rodríguez Ruibal